Finanse i inwestycje

Celem studiów na kierunku Finanse i inwestycje jest kształcenie specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych, dzięki nowoczesnej i bogatej merytorycznie ofercie edukacyjnej kierunku.

Kierunek stara się połączyć dwa nurty obecne w finansach, problemy dotyczące finansów przedsiębiorstw i inwestycji rzeczowych oraz tematykę inwestycji kapitałowych. W efekcie w programie studiów znalazła się większa liczba przedmiotów finansowych, ale także przedmioty z zakresu rachunkowości niezbędne dla finansistów: Podstawy rachunkowości, Podstawy rachunkowości zarządczej.

Obok przedmiotów obecnych w "starych" programach FiR np.: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Rynki finansowe znalazły się przedmioty z rozszerzonymi treściami programowymi np.: przedmiot poświęcony inwestycjom rzeczowym; nowy przedmiot dotyczący wyłącznie finansów firm rodzinnych, który może się okazać przydatny dla osób chcących kontynuować rodzinne tradycje biznesowe lub zamierzających samodzielnie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; przedmiot dedykowany planowaniu i prognozowaniu finansowemu; przedmiot dotyczący komunikacji spółki z uczestnikami rynku kapitałowego; blok przedmiotów poświęconych pozyskiwaniu dofinansowania unijnego.

Program kierunku Finanse i inwestycje będzie realizowany przy wsparciu i udziale menedżerów przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesowego, zaś studenci będą odbywali praktyki zawodowe, które pozwolą na połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Atutem kierunku jest możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy przez studentów - udział w symulacji biznesowej TOPSIM II (gra finansowa wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich).

Absolwenci kierunku Finanse i inwestycje będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista ds. factoringu, analityk finansowy, broker reasekuracyjny, pośrednik finansowy, dealer aktywów finansowych, makler papierów wartościowych, specjalista ds. bankowości.

Jakie uczelnie oferują kierunek Finanse i inwestycje
Total 2 items.
W których miastach można studiować Finanse i inwestycje

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found