Gospodarowanie zasobami naturalnym

Gospodarowanie zasobami naturalnymi to kierunek studiów o profilu praktycznym na poziomie inżynierskim.

Celem kształcenia jest uzyskanie specjalistów o unikatowej interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach z zakresu wykorzystywania dostępnych zasobów naturalnych, ich zarządzania, przetwarzania i dystrybucji. Kierunek ten zapewnia wykształcenie kadry o szerokim spektrum wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym zarządzania, racjonalnego wykorzystywania, przetwarzania i dystrybucji.

Problematyka badań związanych z tym kierunkiem studiów koncentruje się wokół zagadnień z zakresu biologii, chemii, ochrony środowiska i technologii produkcji zwierzęcej, które stanowią podstawę do zrozumienia oraz rozwiązywania zadań praktycznych związanych z gospodarowaniem zasobami naturalnymi, w tym chowu i hodowli zwierząt jako zasobów ożywionych, zasadami inwentaryzacji, monitoringu i ochrony zasobów fauny, w tym bioróżnorodności genetycznej, przyczyn i skutków zagrożeń naturalnych, a także antropogenicznych dla ekosystemów oraz procedury oceny ich oddziaływania na środowisko.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi posiada interdyscyplinarną, zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk rolniczych, leśnych, technicznych, ekonomicznych i innych. Ma praktyczne doświadczenie zawodowe w oparciu o zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich mających doświadczenie zdobyte poza uczelnią, bądź przez przedstawicieli przedsiębiorstw i administracji, a także zdobyte podczas odbywania praktyk zawodowych i zajęć w terenie. Ponadto, absolwent posiada kompetencje specjalisty samodzielnie wykonującego ekspertyzy, oceny i opracowania w obszarze rolnośrodowiskowym i leśnym.

Zdobyta wiedza inżynierska upoważnia go do świadczenia pomocy doradczej i kierowniczej, niezbędnej w procesach decyzyjnych. Zdobyty zawód, jako stosunkowo unikatowy i potrzebny, zwłaszcza w skali gminy i regionu czyni go wysoce konkurencyjnym na rynku pracy. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, dotyczącym zagadnień prowadzenia gospodarki zasobami naturalnymi.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi jest przygotowany do podjęcia pracy w takich obszarach, jak: administracja samorządowa i rządowa związana z gospodarką zasobami naturalnymi, organizacje pozarządowe, służby ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, leśnictwa i nadleśnictwa, przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, sektor wodno-ściekowy i melioracyjny, podmioty branżowe związane z rekultywacją środowiska, przedsiębiorstwa specjalizujące się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych, biura projektowe ds. analiz ryzyka środowiskowego i ocen oddziaływania na środowisko, laboratoria specjalistyczne i firmy konsultingowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarowanie zasobami naturalnym
No results found.
W których miastach można studiować Gospodarowanie zasobami naturalnym

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 271

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 24
Kierunki: 268

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found