Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - to innowacyjny kierunek studiów opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć pracę w urzędach gminnych, powiatowych, jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę umiejętności w zakresie podstaw ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania, polityki lokalnej i bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania strategicznego, organizacji pozarządowych, marketingu, zarządzania rozwojem społeczności lokalnych, design management.

Gdzie i jaka praca po kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną?

Po ukończeniu studiów na Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną absolwenci mogą podjąć pracę jako:
  • specjalista w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich,
  • pracownik organizacji rządowej,
  • ekspert w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
  • pracownik w administracji samorządowej i rządowej, czy firmy konsultingowej.
Jakie uczelnie oferują kierunek Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
W których miastach można studiować Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160
Komentarze (0)
No comments found