International master of horticultural science

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwerystetu Rolniczego w Krakowie wraz z Wydziałem Ogrodniczym w Lednicach (MENDELU) Uniwersytetu Mendla w Brnie oraz Wydziałem Ogrodnictwa i Inżynierii Krajobrazu Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze przygotowały wspólny międzynarodowy program edukacyjny International Master of Horticultural Science - Magister Nauk Ogrodniczych – Studia Międzynarodowe (Mgr SM).

Kierunek prowadzony na II stopniu kształcenia jest międzynarodowym programem specjalistycznym, dlatego jest oficjalnie prowadzony w języku angielskim. Studenci przygotowują pracę magisterską na uczelni macierzystej i kończą studia prezentując i omawiając wyniki pracy magisterskiej (obrona pracy). Po egzaminie dyplomowym każda z uczelni macierzystych nadaje tytuł zawodowy International Master of Horticultural Science - Magister Nauk Ogrodniczych – Studia Międzynarodowe (w skrócie Mgr SM).

Kierunek studiów międzynarodowych International Master of Horticultural Science koncentruje się na kształceniu i szkoleniu studentów w celu przygotowania ich do przyszłej pracy w ogrodnictwie, tj. w dziedzinach zarządzania, handlu i usług, a także do pracy na szczeblu rządowym w instytucjach europejskich w tym sektorze. W trakcie studiów studenci mogą uzyskać specjalizację na podstawie odbycia i zaliczenia kursów zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych, wybranych w odniesieniu do aktualnych trendów w nowoczesnej europejskiej produkcji ogrodniczej.

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak: wiejska turystyka kulturowa, ekologia owadów społecznych, zintegrowana ochrona upraw ogrodniczych, genetyka molekularna i genomika roślin, biostatystyka, stosowana biotechnologia roślin, przechowalnictwo owoców, produkcja owoców pestkowych, sadownictwo specjalne, technologie pozbiorcze upraw ogrodniczych, zintegrowane systemy produkcji owoców, przycinanie i formowanie drzew owocowych.

Absolwenci kierunku International Master of Horticultural Science będą przygotowani do objęcia funkcji kierowniczych w firmach działających w ramach produkcji ogrodniczej, zarówno w sektorach publicznych (rządowych) jak i prywatnych. Znajdą pracę także w instytucjach badawczych i na uczelniach. W związku z tym, że będzie to wspólny, międzynarodowy program studiów, nauczany w języku angielskim, absolwenci uzyskają także dobrą znajomość języka angielskiego, która pozwoli im na znalezienie pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych na całym świecie.

Jakie uczelnie oferują kierunek International master of horticultural science
W których miastach można studiować International master of horticultural science

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found