Inżynieria przemysłu spożywczego

Studia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego mają umożliwić ab­sol­wen­tom pracę w różnych gałęziach pro­duk­cji związa­nych z sek­to­rem go­spo­dar­ki żyw­nościo­wej.

W pro­gra­mie nau­czania uw­zględnio­no przed­mio­ty obej­mujące wszyst­kie gałęzie prze­mysłu spożyw­cze­go m.in.

  • prze­mysł mięsny,
  • przemysł owocowo-warzyw­ny,
  • pie­kar­nic­two,
  • mle­czar­stwo,
  • prze­mysł zbożowo-młynar­ski,
  • chłod­nic­two,
  • ga­stro­nomię
  • prze­mysł pa­szowy.

Program studiów przewiduje, że stu­den­ci za­po­zna­ni zo­staną z naj­now­szy­mi ro­z­wiąza­nia­mi w za­kresie pro­jek­to­wania, na­dzo­ro­wania i ek­s­ploatacji sys­temów pro­duk­cyj­nych występujących w przetwórstwie rol­no - spożyw­czym, również w for­mie prak­tyk w zakładach pro­duk­cyj­nych.

Przykładowe przedmioty nauczania: dystrybucja i transport żywności mrożonej, inżynieria suszarnictwa, logistyka produkcji żywności, zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn, energetyka przemysłu spożywczego, inżynieria opakowań, projektowanie zakładów spożywczych.

Gdzie do pracy po inżynierii przemysłu spożywczego?

Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach spożywczych, jednostkach usługowych i doradczych związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, gastronomii oraz administracji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria przemysłu spożywczego
W których miastach można studiować Inżynieria przemysłu spożywczego

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 29

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 271

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 24
Kierunki: 268

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found