Kryminologia stosowana

Kryminologia stosowana łączy elementy z dziedziny nauk społecznych i ścisłych.

Kształcenie obejmuje aspekty prawne. Studenci poznają narzędzia badawcze, przy pomocy których analizować będą różnorodne czynniki sprzyjające powstawaniu przestępstw. Uczą się tworzenia strategii zapobiegania przestępczości, przeciwdziałania takim zjawiskom jak narkomania, alkoholizm.

Zdobywają kompetencje do pracy z ofiarami przestępstw, postępowania ze sprawcami a także do działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Kontynuując kształcenia na studiach drugiego stopnia (nie dotyczy wszystkich uczelni) mają do wyboru dwa moduły:

 • technologia kryminalistyczna
 • kryminologia środowiskowa.

Dla kogo studia na kierunku Kryminologia stosowana

Kandydaci na Kryminologię stosowaną powinni wyróżniać się dociekliwością, bystrością, pomysłowością, kreatywnością.

To osoby o analitycznych umysłach, otwarte na problemy i potrzeby innych.

Istotne przy wyborze tych studiów są zainteresowania w obszarze psychologii, socjologii, pedagogiki, również prawa.

Program kształcenia studentów na kierunku Kryminologia stosowana

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • ład a bezpieczeństwo osobowe
 • podstawy prawa cywilnego
 • prawo karne
 • fenomenologia współczesnej przestępczości, terroryzm
 • substancje nieorganiczne i ich zastosowanie w analizie kryminalistycznej
 • substancje organiczne i ich właściwości z elementami toksykologii
 • psychologia kryminalistyczna
 • metody i techniki służb specjalnych
 • mikrobiologia sądowa i immunologia
 • biochemiczna analiza śladów i płynów biologicznych
 • botanika sądowa.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów.

Studentów obowiązują praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Kryminologia stosowana

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy pracy po kierunku Kryminologia stosowana

Absolwenci Kryminologii stosowanej mogą pracować przykładowo w takich miejscach i instytucjach, jak:

 • policja,
 • prokuratura,
 • służba więzienna i kuratorska,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służba Celna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Straż Leśna,
 • Państwowa Straż Rybacka,
 • instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe,
Opinie o kierunku Kryminologia stosowana

Kierunki pokrewne do kierunku Kryminologia stosowana
Jakie uczelnie oferują kierunek Kryminologia stosowana
Total 2 items.
W których miastach można studiować Kryminologia stosowana

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 23
Komentarze (0)
No comments found