Mediaworking

Kierunek studiów mediaworking ma na celu wykształcenie specjalistów, posługujących się technologiami internetowymi, potrafiących tworzyć interesującą treść i czynić ją widzialną, mających szereg kompetencji społecznych.

Mediaworking prócz wiedzy biznesowo-politologicznej i społeczno-kulturowej, oferuje każdemu pasjonującą przygodę z webvertisingiem, infobrokeringiem, czy social-mediami.

Kierunek mediaworking realizowany jest we współpracy w firmami wyznaczającymi trendy w obszarach marketingu i PRu sieciowego, zarządzania społecznościami wirtualnymi, pozycjonowania stron, liderami monitoringu i brokeringu informacyjnego.

W założeniu absolwent tego kierunku ma być wszechstronnym content-designerem, projektantem treści, wysoce pożądanym specjalistą w dziedzinie kreowania widzialnego przekazu w sieci.

W trakcie zajęć słuchacze zdobywają umiejętności w obszarach mediaplanningu, webvertisingu, infobrokeringu, bloggingu czy socialmediów. Prócz tego każdy student realizuje podstawę biznesowo-humanistyczną, dzięki której poznaje zarówno podstawy przedsiębiorczości, jak i kontekst społeczno-kulturowy, w którym będzie funkcjonował.

Studia mają praktyczny charakter. Przeważająca część wiedzy przekazywana jest w postaci aktywizujących form zajęć: warsztatów, ćwiczeń, spotkań z praktykami, projektów grupowych i indywidualnych.

Madeworking ma na celu wyposażyć absolwenta w takie umiejętności, jak: kompetencje sieciowe wsparte wiedzą z głównych obszarów humanistyki i nauk społecznych, umiejętności budowania baz danych, pozyskiwania strategicznych informacji, raportowania, kreowania i edycji materiałów reklamowych, preprodukci, postprodukcji,zarządzania contentem reklamowym. Student będzie miał znajomość podstawowych narzędzi reklamowych, Google Analitics, Google Adwords, podstaw pozycjonowania, tworzenia interesującego przekazu, pisania kreatywnego oraz gruntowną znajomość zagadnień najnowszych trendów w marketingu i PR.

Perspektywy pracy po kierunku mediaworking

Absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia w agencjach reklamowych, pr-owych, interaktywnych, domach mediowych, ośrodkach badawczych na stanowiskach typu; copywriter, designer, mediaplaner, itd.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found