Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne przeznaczone są dla osób o szerokich zainteresowania humanistycznych, dla których program tylko jednego kierunku nie jest wystarczający.

Studia zostały stworzone dla osób zainteresowanych różnymi dyscyplinami naukowymi, aktywnych i gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego toku studiowania. Każdy student w porozumieniu z opiekunem naukowym ustala minimum programowe wybranego kierunku studiów, które może uzupełnić interesującymi go przedmiotami dodatkowymi. Możliwa jest realizacja więcej niż jednego minimum programowego, co w konsekwencji prowadzi do ukończenia większej ilości kierunków w ramach MISH.

W ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych można uzyskać dyplom m.in. kierunków:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • etnologia,
 • filologia bałkańska,
 • filologia germańska,
 • filologia klasyczna,
 • filologia polska,
 • filologia romańska,
 • filologia słowiańska,
 • filologia włoska,
 • filozofia,
 • historia,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • ochrona dóbr kultury,
 • pedagogika,
 • politologia,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe.

Absolwent kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy. Studia umożliwiają mu znalezienie zatrudnienia zgodnego z wykształceniem, ale również w dziedzinach pokrewnych, dzięki programowi skrojonemu na indywidualne potrzeby studenta.

Jakie uczelnie oferują kierunek Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Total 4 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found