Muzyka kościelna

Kierunek muzyka kościelna realizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Akademię Muzyczną w Krakowie.

Są to studia stacjonarne drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie. Trwają 2 lata (4 semestry)

Jakie uczelnie oferują kierunek Muzyka kościelna

W których miastach można studiować Muzyka kościelna

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 478

Komentarze (0)

No comments found