Muzyka kościelna

Kierunek muzyka kościelna realizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Akademię Muzyczną w Krakowie.

Są to studia stacjonarne drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie. Trwają 2 lata (4 semestry)

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found