Muzyka użytkowa

Studia na kierunku Muzyka użytkowa skierowane są do osób, które zamierzają zdobyć przygotowanie muzyczne połączone z umiejętnością wykorzystywania multimediów do tworzenia wielu nowoczesnych produktów muzycznych.
Odpowiedzią na potrzeby rynku i powszechne zainteresowanie młodego pokolenia tworzeniem, odtwarzaniem i wykonywaniem muzyki popularnej oraz wykorzystywaniem jej w multimediach, jest proponowany kierunek.
Muzyka użytkowa to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki dla potrzeb filmu, radia, reklam, muzyki estradowej oraz szeroko pojętej muzyki przemysłowej (industrial music).
Uzyskane wykształcenie pozwoli absolwentowi na kontynuowanie kształcenia specjalistycznego na studiach II stopnia. Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie wokalistyki, instrumentalistyki, aranżacji, technik nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną w zakresie m.in. kształcenia słuchu, harmonii, literatury muzycznej. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent muzyki użytkowej zdobędzie możliwość zatrudnienia w przemyśle muzycznym.
Program kształcenia na kierunku Muzyka użytkowa zawiera szereg zajęć praktycznych łączących muzykę estradową z muzyką dla mediów. Duży nacisk położony będzie również na wiedzę związaną z prawem autorskim, tworzeniem własnych projektów artystycznych, tworzeniem wniosków aplikacyjnych, kształceniem umiejętności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych.

Student ma zdobyć przygotowanie do prowadzenia profesjonalnych działań z zakresu komunikacji z publicznością oraz kreowania, produkowania i komercjalizacji sztuki muzycznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Muzyka użytkowa
Total 1 item.
W których miastach można studiować Muzyka użytkowa

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162
Komentarze (0)
No comments found