Pielęgniarstwo pomostowe

Pielęgniarstwo pomostowe - to studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo skierowane do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, lecz posiadających tylko wykształcenie średnie.

Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez personel pielęgniarski na każdym etapie praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek i pielęgniarzy dyplomowanych oraz pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych z pielęgniarstwa jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Pielęgniarstwa może pracować w:

  • szpitalu, przychodni
  • sanatorium, hospicjum
  • domach pomocy społecznej
  • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych
  • zakładach opiekuńczo – leczniczych
  • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego
  • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found