Polacy i Niemcy w Europie

Kierunek Polacy i Niemcy w Europie realizowany jest przy współpracy Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (CAU).

Absolwenci otrzymują dyplomy obu uczelni.

Przez trzy semestry nauka odbywa się w Poznaniu, jeden - w Kilonii.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zagadnienia z obszaru polonistyki, historii, germanistyki, prawa, politologii.

Studenci rozwijają kompetencje językowe, poznają kulturę i historię obu krajów.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • historia Europy Wschodniej
 • językoznawstwo niemieckie lub polskie
 • literaturo- i kulturoznawstwo niemieckie lub polskie.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie

Studia przewidziane są dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1.

Konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Program kształcenia studentów na kierunku Polacy i Niemcy w Europie

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • teoria kultury
 • wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowiańskich
 • literatura staropolska i oświeceniowa
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • prawo Unii Europejskiej
 • prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • wybitne jednostki w dziejach Europy
 • historia Polski i Niemiec 1918- 1991.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Polacy i Niemcy w Europie

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dyplomów studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku Polacy i Niemcy w Europie

Absolwenci kierunku Polacy i Niemcy w Europie są specjalistami w zakresie zagadnień międzykulturowych.

Posiadają ugruntowaną wiedzę z obszarów kulturoznawstwa, polskiej polityki polsko-niemieckiej czy prawa międzynarodowego.

Mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury
 • dyplomacji
 • mediach
 • organach administracji
 • instytucjach Unii Europejskiej.
Kierunki pokrewne do kierunku Polacy i Niemcy w Europie
Jakie uczelnie oferują kierunek Polacy i Niemcy w Europie
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Polacy i Niemcy w Europie

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found