Produkcja form audiowizualnych

Studia na kierunku Produkcja form audiowizualnych przygotowują do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta.

Studenci będą zdobywać praktyczne umiejętności oraz wiedzę umożliwiające rozpoczęcie działalności producenta filmowego / audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej na dowolnym stanowisku.

Czego się nauczysz na kierunku Produkcja form audiowizualnych?

Program kształcenia zbudowany jest z modułów: Historia i estetyka mediów audiowizualnych, Współczesny rynek audiowizualny, Produkcja audiowizualna, Development, Pre-produkcja, Produkcja - okres zdjęciowy, Post-produkcja i technika zdjęciowa, Dystrybucja, Ekonomia w mediach, Zarządzanie w mediach, Prawo w mediach.
Budowa modułowa odzwierciedla porządek prac związanych z produkcją form audiowizualnych: od teorii i metodologii, wzbogaconej o niezbędną wiedzę historyczną dotyczącą kina, telewizji, nowych mediów, ewolucji przemysłu filmowego, przez wszystkie etapy prac koncepcyjnych i wstępnych, po kolejne stopnie produkcji – w aspekcie prawnym, menedżerskim, ekonomicznym, promocyjnym, technologicznym i organizacyjnym.

Część zajęć kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzić będą praktycy z wieloletnim stażem, zatrudnieni w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, np. Gdyńską Szkołą Filmową. Zajęcia prowadzone będą m.in. w pomieszczeniach nowoczesnego studia telewizyjnego UG.

Gdzie praca kierunku Produkcja form audiowizualnych?

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w branży filmowej (w pionie produkcyjnym – od tzw. developmentu czyli rozwoju projektu, po realizację i postprodukcję), w produkcji telewizyjnej, w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także firmach dystrybucyjnych i PR-owych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Produkcja form audiowizualnych
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Produkcja form audiowizualnych

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213
Komentarze (0)
No comments found