Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Kierunek produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych obejmuje wiedzę z obszaru nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych,

Studenci poznają zasady zarządzania gospodarstwem rolnym, technologie i techniki produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych oraz żywności.

Uczą się oceny, konserwacji, sposobów przechowywania i przetwórstwa.

Dla kogo studia na kierunku Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Kandydaci na studia inżynierskie powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów technicznych.

Profil kierunku sprawia, że wybierają go osoby, które w przyszłości planują pracować w branży przetwórstwa rolniczego.

Program kształcenia studentów na kierunku Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Program studiów obejmuje przedmioty inżynierskie oraz kierunkowe.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Przyjęcia na studia odbywają się według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem jest posiadanie świadectwa maturalne.

Perspektywy pracy po kierunku Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

  • gospodarstwach i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem surowców rolniczych
  • doradztwie rolniczym
  • jednostkach naukowych
  • administracji.
Opinie o kierunku Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

To nowatorski kierunek, realizowany przez jedną uczelnię.

Jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów w zakresie produkcji rolnej.

Kierunki pokrewne do kierunku Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych
Jakie uczelnie oferują kierunek Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych
W których miastach można studiować Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Komentarze (1)
  • Edi

    Czy jakieś konkretne przedmioty są wymagane na kierunku?
    4/30/20