Produkcja teatralna i organizacja widowisk

Produkcja teatralna i organizacja widowisk to studia o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu zawodowemu do prowadzenia produkcji teatralnej, organizacji widowisk oraz wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym.

Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Od pierwszego semestru studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kultury (teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych), a także organizują własne wydarzenia artystyczne.

Dla kogo studia na kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk?

Kierunek został przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie produkcji teatralnej, organizacji wydarzeń artystycznych i społecznych, koncertów, działań plenerowych i festiwali. Studia adresowane są do osób zainteresowanych współpracą ze środowiskiem artystycznym, przemysłem rozrywkowym i mediami.

W trakcie studiów na kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk studenci poznają zagadnienia z obszaru najnowszej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i widowisk, a także problematykę dotyczącą finansowych i prawnych aspektów organizacji i zarządzania kulturą. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki bezpośredniej współpracy z profesjonalistami w warunkach odpowiadających ich przyszłej pracy zawodowej.

Przedmioty na kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk łączą się w cztery bloki realizowane przez trzy lata studiów:

  • Blok kulturoznawczy: historia i teoria kultury, kulturowa historia nowoczesności, sztuka najnowsza, praktyki artystyczne XX wieku, interdyscyplinarne projekty artystyczne;
  • Blok teatrologiczny: teatr najnowszy, teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo, techniki i rzemiosła teatralne, współczesna scena tańca, gatunki teatru muzycznego, teksty dla teatru;
  • Blok organizacyjny: polityka kulturalna, ekonomia w kulturze, marketing sztuki, zarządzanie kulturą i promocja sztuki;
  • Blok warsztatowy: planowanie, realizacja i ewaluacja projektów; organizacja pracy zespołu; stylistyka praktyczna i edycja tekstów; komunikacja i wystąpienia publiczne; zajęcia w studiu radiowym.

Praca po kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury oraz do prowadzenia samodzielnej działalności z zakresu organizacji widowisk i wydarzeń kulturalnych. Mogą pracować w charakterze producentów spektakli, kuratorów wydarzeń artystycznych (koncertów, wystaw, festiwali), animatorów kultury, organizatorów wydarzeń społecznych, krytyków artystycznych, dziennikarzy, kulturoznawców i teatrologów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Total 1 item.
W których miastach można studiować Produkcja teatralna i organizacja widowisk

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found