Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Język rosyjski jest jednym z sześciu języków kongresowych, językiem organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i UNESCO. Włada nim kilkaset milionów ludzi.

Studia na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym zapewniają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka obcego na poziomie B2. Kształcą umiejętności tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie w zakresie komunikacji ekonomicznej, prawnej i sądowej, korespondencji oficjalnej i tekstów użytkowych.

Absolwenci zdobędą wiedzę o zjawisku dwujęzyczności w przekładzie, literaturze, akwizycji języka i lingwistyce porównawczej.

Student wybiera drugi język obcy: angielski lub niemiecki. Uczą się go w zwiększonym wymiarze godzin.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Kandydatów na studia II stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem rosyjskim
 • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim dla absolwentów innych kierunków studiów.
Program kształcenia studentów na kierunku Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Przykładowe przedmioty:

 • tłumaczenie przysięgłe,
 • tłumaczenie tekstów handlowych,
 • teoria przekładu,
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego,
 • literatura polska i rosyjska w relacjach przekładowych.
Perspektywy pracy po kierunku Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Absolwenci pracują jako:

 • pracownicy biur turystycznych,
 • pracownicy biur tłumaczeń,
 • pracownicy call- center,
 • urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
 • pracownicy w mediach: w radiu i telewizji,
 • nauczyciele w szkołach językowych,
 • pracownicy biur pośrednictwa pracy,
 • pracownicy firm zatrudniających osoby rosyjskojęzyczne.
Jakie uczelnie oferują kierunek Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym
Total 1 item.
W których miastach można studiować Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found