Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to nauka praktycznych zagadnień związanych z pracą m.in. operatora, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa i kierownika produkcji, a także realizacji prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej, oraz integracji w obraz.

Nauka odbywa się przy użyciu najnowszego sprzętu multimedialnego i audiowizualnego oraz programów komputerowych. Oprócz klasycznie prowadzonych zajęć maja miejsce warsztaty zlokalizowane m.in. w atelier fotograficznym, ciemni oraz studiu filmowym i telewizyjnym.

Studia na tym kierunku często bywają okazją do spotkań ze znanymi twórcami kina i wybitnymi fotografikami oraz do udziału w festiwalach filmowych i fotograficznych. Często organizowane są plenery fotograficzno-filmowe, udział w festiwalach filmowych i fotograficznych.

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia skierowany jest do osób zainteresowanych realizacją obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografią, którzy chcą zdobyć praktyczny warsztat. Studia łączą w sobie wiedzę ogólnohumanistyczną ze zdobywaniem doświadczenia artystycznego i nauką kreatywnego myślenia. Predyspozycje przydatne do podjęcia studiów na tym kierunku to uzdolnienia fotograficzne, wyobraźnia, umiejętność rysowania, kreatywność, ale i zdyscyplinowanie oraz umiejętność koncentracji.

Studia przygotowują do samodzielnej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych oraz w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych; realizowania światła w spektaklach teatralnych; realizowania filmów animowanych i edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych, fotografii i form intermedialnych oraz kierowania zespołem obsługi technicznej planu filmowego i telewizyjnego.

Przykładowe przedmioty nauczania na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia:

  • historia i teoria filmu, historia sztuki, literatura i dramat, filozofia z estetyką, organizacja produkcji telewizyjno-filmowej i prawo autorskie, sztuka operatorska, realizacja obrazu telewizyjnego, film animowany i zdjęcia specjalne, fotografika, współpraca operatora z reżyserem, technika i technologa filmowa i telewizyjna, dźwięk i muzyka w filmie i telewizji, plastyka i scenografa w filmie i telewizji

Po ukończeniu kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia absolwenci mogą pracować w:

  • instytucjach związanych z filmem, telewizją i fotografią
  • przemyśle filmowym i telewizyjnym
  • jednostkach badających rozwój i upowszechniających wiedzę z zakresu filmu, fotografii i telewizji
  • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej
Jakie uczelnie oferują kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Total 2 items.
W których miastach można studiować Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606
Komentarze (0)
No comments found