Religioznawstwo

Religioznawstwo to zespół nauk o religii, których podejście charakteryzuje się antropologicznym, empirycznym, a więc porównawczym stosunkiem do przedmiotu badań. Studia uświadamiają różnice między religioznawstwem a teologią.

Studenci zapoznają się z różnymi teoriami wyjaśniającymi zjawisko religii, zdobywają podstawową wiedzę o głównych tradycjach religijnych świata, w tym także o religijności ludowej. Uzyskują w ten sposób kompetencje międzykulturowe, pomocne w rozumieniu wyznawców innych religii, żyjących we własnym, rodzimym lub migranckim środowisku kulturowym.

Dzięki studiom religioznawczym uzyskuje się rzetelną wiedzę o religiach świata, a także nabywa się kompetencje mediatora między kulturami. Przykładowe przedmioty: antropologiczne teorie religii, religie Indii, islam, wielokulturowość a tożsamość, kompetencje międzykulturowe, religia jako przedmiot badań naukowych, psychologia religii, buddyzm, migracje w Europie, psychologia migracji i uchodźstwa, etyka.

Absolwenci religioznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach posiadających kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, instytucje (rządowe i pozarządowe) zajmujące się migrantami i problematyką migracji, biura handlowe i firmy współpracujące z partnerami zagranicznymi, organizacje europejskie i międzynarodowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Religioznawstwo

Total 2 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Religioznawstwo

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found