Społeczeństwo informacyjne

Kształcenie na kierunku Społeczeństwo informacyjne opierać się będzie na obszarze nauk społecznych oraz ścisłych. Istotna będzie tu grupa zajęć o profilu społeczno-humanistycznym, a także zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów. Na tym kierunku rozwijane będą kompetencje związane ze specjalistycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Studia mają na celu przygotowanej przyszłych pracowników administracji publicznej, sektora pozarządowego, agencji marketingowych i komunikacji społecznej, sektora informatycznego.

Absolwent kierunku Społeczeństwo informacyjne będzie posiadał kompleksową wiedzę na temat rozwoju technologicznego, administracji, procesów politycznych i społecznych, globalizacji i stosunków międzynarodowych, prawa, politologii i komunikacji społecznej. Posiądzie wiedzę z zakresu nauk ścisłych dotyczącą systemów informatycznych, metod obliczeniowych i algorytmicznych, projektowania stron internetowych, programowania, administrowania i zarządzania sieciami.

Będzie posługiwał się umiejętnościami z zakresu:

  • wykorzystania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz, raportów,
  • zarządzania bazami danych i przepływem informacji,
  • pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi,
  • komunikacji społecznej i marketingu w mediach społecznościowych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Społeczeństwo informacyjne
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Społeczeństwo informacyjne

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found