Studia biologiczno - geograficzne

Studia biologiczno - geograficzne łączą nauki dotyczące Ziemi, przyrody, środowiska przyrodniczego i środowiska geograficznego.

Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania przyrody na różnych poziomach organizacji, w tym w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną. Zdobywają wiedzę o ekosystemach lądowych i wodnych. Uczą się rozpoznawać zagrożenia dla różnorodności biologicznej Ziemi i inne problemy globalne, a także przewidywać skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze.

Na program składają się również zagadnienia związane z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi ochrony zasobów przyrodniczych oraz metody zarządzania zasobami przyrodniczymi. Słuchacze przygotowywani są do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • biologia środowiskowa
  • geografia fizyczna
  • systemy informacji geograficznej (GIS)

Po ukończeniu kierunku studia biologiczno - geograficzne absolwent może być pracownikiem administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i laboratoriów specjalizujących się w analizach środowiskowych. Może znaleźć zatrudnienie w zarządzaniu obszarami przyrodniczymi, a także w monitoringu przyrodniczym.

Po ukończeniu szkolenia pedagogicznego może uczyć przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii i geografii w szkołach gimnazjalnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found