Studia miejskie

Studia miejskie to nowoczesna dziedzina wiedzy i umiejętności z zakresu badań miast i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju.

Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, ekonomii i zarządzania, prawa i administracji, nauk o polityce, socjologii, gospodarski przestrzennej, zarządzania dziedzictwem kulturowym, urbanistyki i architektury oraz GIS.

Studia miejskie w praktyczny sposób pozwalają na zdobycie wiedzy o aspektach funkcjonowania i rozwoju miast oraz regionów miejskich w różnych skalach uwzględniając zintegrowany i zrównoważony rozwój tych ekosystemów oraz ich społeczno-gospodarcze i przestrzenne uwarunkowania rozwoju.

Specjalności na kierunku:

 • analityka procesów przestrzennych
 • zarządzanie zasobami miasta.
Dla kogo studia na kierunku Studia miejskie

Studia miejskie to propozycja dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach, skupionych jednak na problematyce rozwoju, funkcjonowania czy podnoszenia walorów miast.

Duża otwartość, komunikatywność i mobilność daje szanse poznania różnorodnych rozwiązań stosowanych w miastach, które z powodzeniem można realizować w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia studentów na kierunku Studia miejskie

Program studiów przewiduje m.in takie przedmioty:

 • zasoby rozwojowe miasta
 • modele publicznego zarządzania miastem
 • analiza przewag konkurencyjnych miast
 • regulacje i rozwiązywanie konfliktów
 • podstawy zarządzania
 • narzędzia informatyczne analizy danych
 • komputerowe projektowanie przestrzeni
 • geomarketing
 • realizacja projektów badawczych
 • analiza społeczna przestrzeni – projekt analityczny.

Studenci uczestniczą w wyjazdach terenowych warsztatach, projektach badawczych. Realizują również obowiązkowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Studia miejskie

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z:

 • języka obcego
 • przedmiotu wybranego spośród: matematyka, geografia, historia, wos.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Studia miejskie

Ukończenie studiów miejskich otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy w kraju i za granicą.

Absolwenci studiów miejskich są chętnie zatrudniani między innymi w:

 • instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów
 • biurach i agencjach turystycznych
 • biurach urbanistyczno-planistycznych
 • biurach konsultingowych
 • organizacjach pozarządowych
 • agencjach rozwoju regionalnego
 • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym
 • spółkach i zakładach komunalnych
 • instytucjach kultury
 • instytucjach otoczenia biznesu
 • własnych firmach zajmujących się doradztwem w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.
Opinie o kierunku Studia miejskie

Kierunek studia miejskie cechuje interdyscyplinarność, a także niestandardowe formy przekazywania i weryfikowania wiedzy - debaty, konferencje, gry dydaktyczne.

Nowoczesny kierunek pozwala wykształcić specjalistów o szerokim zakresie kompetencji w dziedzinie zarządzania miastem.

Zyskać nowe spojrzenie na miasto, jego przyszłość, rozwój, pojawiające się problemy.

Dowiedzcie się więcej o studiach miejskich:Kierunki pokrewne do kierunku Studia miejskie
Jakie uczelnie oferują kierunek Studia miejskie
W których miastach można studiować Studia miejskie

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • Adam

  Interesujące studia. Tylko na jednej uczelni?
  4/23/20