Studia miejskie

Studia miejskie to nowoczesna dziedzina wiedzy i umiejętności z zakresu badań miast i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju.

Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, ekonomii i zarządzania, prawa i administracji, urbanistyki i architektury oraz GIS.

Studia miejskie w praktyczny sposób pozwalają na zdobycie wiedzy o aspektach funkcjonowania i rozwoju miast oraz regionów miejskich w różnych skalach uwzględniając zintegrowany i zrównoważony rozwój tych ekosystemów oraz ich społeczno-gospodarcze i przestrzenne uwarunkowania rozwoju.

Perspektywy pracy po studiach miejskich

Ukończenie studiów miejskich otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy w kraju i za granicą. Absolwenci studiów miejskich są chętnie zatrudniani między innymi w:

  • instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów,
  • biurach i agencjach turystycznych,
  • biurach konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • agencjach rozwoju regionalnego,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym,
  • spółkach i zakładach komunalnych,
  • instytucjach kultury,
  • własnych firmach zajmujących się doradztwem w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia miejskie

Total 2 items.

W których miastach można studiować Studia miejskie

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Komentarze (0)

No comments found