Studia nad Japonią

Podczas studiów nad Japonią student poznaje zagadnienia społeczne wybranego regionu w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii, ze szczególnym naciskiem na obszar Japonii.

Absolwent studiów nad Japonią może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations.

Może się zatrudnić w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dalekowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia nad Japonią
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Studia nad Japonią

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found