Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna to studia przygotowujące do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnej.

Studenci kierunku zdobywają umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle spożywczym i leśnictwie.

Uczą się rozwiązywania podstawowych problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki i analizy wytrzymałościowej, wykonywania obliczeń wytrzymałościowych maszyn oraz stosowania materiałów w technice rolniczej i leśnej. Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, uwarunkowań produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej oraz budowy i zasad działania pojazdów rolniczych i leśnych.

Specjalności oferowane na kierunku technika rolnicza i leśna:

 • aeroenergetyka i systemy informatyczne w rolnictwie
 • agroenergetyka i systemy informatyczne
 • ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie
 • infrastruktura i ekotechnika
 • inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego
 • inżynieria procesów rolno-spożywczych
 • inżynieria przetwórstwa spożywczego
 • inżynieria usług na obszarach wiejskich
 • inżynieria żywności
 • odnawialne źródła energii
 • technika i metody ochrony roślin
 • technika i usługi w leśnictwie
 • technika w architekturze krajobrazu
 • zarządzanie i organizacja w technice rolniczej i leśnej

Absolwent kierunku technika rolnicza i leśna jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoźywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy