Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to kierunek studiów, który odpowiada na współczesne wyzwania zdalnego świadczenia usług medycznych.

Z punktu widzenia pacjenta telemedycyna oznacza wygodę i łatwiejszy dostęp do wielu świadczeń, bez oczekiwania w długich kolejkach, bez konieczności dojazdu. Wdrożone i stosowane są aplikacje wspomagające terapię i diagnostykę schorzeń dermatologicznych, kardiologicznych czy pulmonologicznych. Możliwy jest zdalny pomiar poziomu ciśnienia, cukru, temperatury, zdalne wykrywanie tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków oraz monitorowanie pacjentów chorych na astmę czy POChP z wykorzystaniem aplikacji mobilnych zsynchronizowanych z czujnikami i inteligentnymi urządzeniami do pomiaru parametrów. Dzięki zastosowaniu systemów pozwalających na łączenie danych z różnych rodzajów obrazowania (CT, MRI, Videoendoscopy), pacjent otrzymuje pełniejszy obraz diagnostyczny, a przez to lepiej dobraną i skuteczniejszą terapię.

Telemedycyna to znacznie więcej niż realizowane przez internet konsultacje, wystawianie e-recept i e-zwolnień. Innowacje w tej dziedzinie już zmieniają sposób działania pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, farmaceutów, ale także przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także specjalistów od komunikacji społecznej i rynku reklamy.

Program kształcenia został opracowany tak, aby łączyć spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne na poruszaną problematykę. Studia te kierowane do osób, które posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, a także z obszaru medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii czy rehabilitacji, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych.

To studia kierowane również do kadry zarządzającej lub administracyjnej, podmiotów sektora ochrony zdrowia, instytucji ubezpieczeniowych i samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia oraz osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology przygotuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w różnych sektorach rynku usług ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżerskich lub zatrudnienie w instytucjach ochrony zdrowia.

Telemedycyna zwiększa dostępność, bezpieczeństwo i jakość usług medycznych. Pojawia się jednak także wiele wyzwań związanych z nowymi technologiami i metodami prowadzenia z ich udziałem przedsięwzięć administracyjnych i biznesowych. Wśród nich są nieznane wcześniej projekty w ochronie zdrowia, przygotowanie do interpretacji danych, zapewnienie ochrony danych osobowych, a także świadczenia pomocy w warunkach braku bezpośredniego kontaktu z klientem.

Ważną konsekwencją wprowadzenia usług telemedycznych jest możliwość zapobiegania chorobom i ich rozwojowi, a przez to ograniczanie czasu i kosztów leczenia.


Dla kogo studia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

To propozycja dla osób, które chciałyby zająć się zawodowo procesem oferowania usług medycznych z wykorzystaniem nowych technologii: lekarzy, informatyków, menadżerów, osób zajmujących się finansowaniem i zarządzaniem w obszarze ochrony zdrowia.

Propozycja kształcenia dedykowana jest w szczególności dla:

 • osób, które już posiadają wykształcenie z obszaru medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą oferującą usługi telemedycyny lub dołączyć do tego typu przedsięwzięć gospodarczych
 • osób, które już posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej podmiotów sektora ochrony zdrowia
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej instytucji ubezpieczeniowych
 • osób zatrudnionych w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia np. NFZ, MOPS, MOPR itp.
 • osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.
Program kształcenia studentów na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Dzięki tym studiom masz możliwość:

 • poznania procesów zarządczych, finansowych oraz marketingowych charakterystycznych dla podmiotów z obszaru ochrony zdrowia, które wykorzystują innowacyjne technologie komunikacji na odległość
 • zdobycia wiedzy o współczesnych trendach telemedycznych z uwzględnieniem ich ekonomiki i uwarunkowań prawnych
 • nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami i przedsięwzięciami biznesowymi z udziałem nowych technologii w ochronie zdrowia
 • zdobycia wiedzy o aspektach prawnych rozwiązań telemedycznych
 • korzystania w trakcie nauki z nowoczesnych narzędzi, w tym technologii komunikacji na odległość, które stosowane są przez podmioty oferujące usługi telemedycyny na rynku europejskim
 • brania udziału w zajęciach, które prowadzą nauczyciele akademiccy z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz praktycy gospodarczy, w tym z branży podmiotów aktywnych na rynku medycznym (m.in. prezesi spółek medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego)
 • możliwość wyboru zajęć dodatkowych w języku angielskim, które pozwolą na osiągnięcie wysokich kompetencji językowych.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Szczegółowe kryteria rekrutacji należy sprawdzać na stronie Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Absolwent tego kierunku może pracować jako:

 • menedżer ds. telemedycyny,
 • specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych,
 • specjalista ds. konsultacji telekardiologicznych,
 • specjalista ds. organizacji konsultacji zdalnych,
 • analityk rynku medycznego,
 • kierownik jednostki medycznej,
 • specjalista ds. usług telemedycznych,
 • specjalista ds. obsługi pacjenta,
 • audytor podmiotów ochrony zdrowia,
 • koordynator ds. bezpieczeństwa danych,
 • kontroler finansowy w placówce medycznej,
 • ekspert ds. telemedycyny w ubezpieczeniach zdrowotnych,
 • kierownik projektu.
Kierunki pokrewne do kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
Jakie uczelnie oferują kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Komentarze (0)
No comments found