Wojsko w systemie służb publicznych

Kierunek Wojsko w Systemie Służb Publicznych został stworzony z myślą o zagospodarowaniu obszaru współpracy środowiska cywilnego i wojskowego. Poprzez moduły kształcenia ogólnego student ma się zaznajomić z elementami bezpieczeństwa państwa, wojskowości i działania systemu służb publicznych. Moduły specjalistyczne mają umożliwić mu poznanie specyfiki rodzajów sił zbrojnych. Moduły kształcenia kompetencji miękkich mają na celu nauczyć pracy grupowej i poruszania się w podstawowych aktach prawnych.

Absolwenci tego kierunku mają być z jednej strony atrakcyjnymi kandydatami do pracy w charakterze ekspertów, pracowników logistycznych i administracyjnych dla jednostek wojskowych, z drugiej natomiast stanowić zaplecze kadrowe dla jednostek systemu służb publicznych, które wspierają system bezpieczeństwa państwa i współpracują z służbami mundurowymi.

Oprócz typowo specjalistycznych zagadnień w ramach kierunku będą realizowane przedmioty rozwijające kompetencje miękkie, takie jak: technologie informacyjne i multimedialne, autoprezentacja, sztuka negocjacji, wystąpienia publiczne i podstawy pracy w grupie.

Perspektywy pracy po kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności stanowiące odpowiedź na potrzeby szeroko rozumianego sektora publicznego oraz jednostek wojskowych i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu działania jednostek wojskowych, podstaw prawa, systemu obronności państwa oraz funkcjonowania sektora publicznego absolwenci kierunku stanowić mogą personel cywilny jednostek wojskowych oraz być częścią personelu jednostek samorządowych i instytucji publicznych, w gestii których jest kooperacja z wojskiem oraz dbanie o kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Wojsko w systemie służb publicznych
W których miastach można studiować Wojsko w systemie służb publicznych

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44
Komentarze (1)
  • bobi

    Naprawdę polecam ten kierunek :) jedyny taki w Polsce, bardzo fajnie się studiuję i generalnie bardzo fajna kadra na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych ;) Polecam :)
    11/14/14