Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie to propozycja kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia.

Studia na tym kierunku mają na celu wykształcenie specjalistów potrafiących analizować zjawiska gospodarcze i społeczne, przewidywać ich następstwa. Absolwenci będą posiadać umiejętność zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, analiz procesów gospodarczych, organizowania działań systemów technicznych.

W programie studiów na kierunku Zarządzanie i dowodzenie przewidziano takie przedmioty, jak: Zarządzanie strategiczne, Badania operacyjne, Negocjacje, Logistyka, Dowodzenie operacyjne, Bezpieczeństwo państwa, Teoria walki zbrojnej, Zarządzanie procesami, Teoria współczesnych operacji, Współczesne konflikty zbrojne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Współczesne wyzwania zarządzania, Bezpieczeństwo informatyczne w organizacji, Zarządzanie kompetencjami.

Specjalności oferowane w ramach tego kierunku:

  • zarządzanie logistyką
  • finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych

Gdzie i jaka praca po kierunku Zarządzanie i dowodzenie?

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu zarządzania, przede wszystkich w komórkach personalnych, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, organizacji państwowej i samorządowej a ponadto w organizacjach gospodarczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie i dowodzenie
W których miastach można studiować Zarządzanie i dowodzenie

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found