Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem jest kierunkiem studiów wychodzącym naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na specjalistów przygotowanych do radzenia sobie z rosnącym znaczeniem wiedzy i informacji w różnego typu organizacjach. W społeczeństwie wiedzy potrzebni są specjaliści rozumiejący, czym jest wiedza, a jednocześnie znający techniki porządkowania, przechowywania i wyszukiwania informacji.

Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem jest kierunkiem interdyscyplinarnym przygotowującym do podjęcia zadań wymagających zarówno kompetencji humanistycznych, jak i technicznych. Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie umiejętność budowania architektury informacji w różnych mediach, zarówno na stronach internetowych, jak i w prasie, radiu, telewizji oraz w miejscach publicznych.

Czego uczy się na zarządzaniu wiedzą z infobrokeringiem?

Studia na kierunku zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem obejmują zarówno dyscypliny filozoficzne, jak i elementy nauki o zarządzaniu oraz informatyki. Przedmioty znajdujące się w ofercie programowej tego kierunku studiów pozwalają na zrozumienie własności wiedzy oraz informacji, zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak i technicznym, zasad obiegu informacji oraz sposobów jej gromadzenia i wykorzystywania dla realizacji celów różnego typu organizacji. Dają między innymi przygotowanie do organizowania zasobów informacji w serwisach WWW oraz do specjalistycznego wyszukiwania informacji.

Absolwent zarządzania wiedzą z infobrkeringiem może być zatrudniony w małych i dużych firmach oraz instytucjach jako specjalista od gromadzenia i wyszukiwania informacji, zarządzania bazami danych oraz organizowania serwisów internetowych. Prócz tego jest on przygotowany do pracy w mediach jako osoba dbająca o jak najlepsze i najskuteczniejsze prezentowanie informacji w serwisach informacyjnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem
No results found.
W których miastach można studiować Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem
No results found.
Komentarze (0)
No comments found