Agrobiologia

Agrobiologia to dziedzina biologii obejmująca badania zjawisk biologicznych w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt w rolnictwie. Rozwój nowoczesnego rolnictwa oraz fakt, że duża część Polski składa się z obszarów rolniczych przemawia za studiami na kierunku agrobiologia.

Studia przeznaczone są dla osób, które wiążą swoją przyszłość z hodowlą zwierząt lub uprawą roślin, mogą także zainteresować przyszłych producentów i przetwórców żywności, nie tylko ekologicznej.

Studenci podczas nauki zapoznają się z osiągnięciami postępu biologicznego i ich wykorzystaniem we współczesnym agrobiznesie. Uczą się technik biologicznych, technologicznych i środowiskowych wykorzystywanych podczas ich przyszłej pracy.

Gdzie praca po agrobiologii?

Po agrobiologii prace można znaleźć w: doradztwie rolniczym, stacjach i firmach hodowlanych, firmach zajmujących materiałem biologicznym, gospodarstwach rolnych, stacjach hodowli roślin, laboratoriach, instytucjach naukowych i wyższych uczelniach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 2 items.

Komentarze (0)

No comments found