Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Studia pierwszego stopnia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym w założeniu mają wykształcić specjalistów w zakresie kreowania zdrowia publicznego poprzez promowanie zróżnicowanych form prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku i stanie zdrowia.

Po ukończeniu aktywności fizycznej i żywienia w zdrowiu publicznym absolwent będzie dysponował wiedzą o roli i znaczeniu ukierunkowanej aktywności fizycznej oraz prawidłowego żywienia w profilaktyce zdrowia osób dorosłych i starszych, w tym otyłych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych.

Absolwent będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji prozdrowotnej aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia. Nabędzie kompetencje i umiejętności programowania i prowadzenia ukierunkowanych treningów fizycznych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób w różnym wieku i zróżnicowanych potrzebach zdrowotnych. Zostanie przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w szerokim zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Absolwenci kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym nabędą również szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu jednej z dwóch specjalności:

  • trening w otyłości i chorobach przewlekłych
  • trening osób starszych i niepełnosprawnych

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta, umożliwią uzyskanie zatrudnienia m. in. w centrach rekreacyjno-sportowych, klubach fitness, hotelach, klubach seniorów, domach spokojnej starości, centrach leczenia nadwagi i otyłości, uzdrowiskach, sanatoriach, stowarzyszeniach osób aktywnych fizycznie, ośrodkach terapii ruchowej, stowarzyszeniach ludzi otyłych lub przewlekle chorych, itp.

Absolwent kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym będzie również wszechstronnie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w powyższych obszarach aktywności zawodowej. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, również na innych kierunkach z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
W których miastach można studiować Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (1)
  • Marta

    Studia podyplomowe to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy, a bardzo bogatą ofertę w zakresie sportu posiada Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, także serdecznie polecam jako absolwent tej uczelni.
    8/5/20