Analityka kryminalistyczna i sądowa

Studia na kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa łączą kilka pokrewnych dziedzin; obszar nauk medycznych, zagadnienia analityczno-laborajoryjne, nauk o zdrowiu oraz społeczne.

Studenci poznają podstawy chemii medycznej, metody statystyczne przydatne w pracy analityka kryminalistycznego i sądowego, będą przygotowani do korzystania ze zdobyczy genetyki.

Studia przybliżają podstawy prawa i prawodawstwa i nauczą zaawansowanych metod pracy laboratoryjne.

Pozwalają nabyć wiedzę z zakresu badań materiału dowodowego, środków stosowanych w dopingu, zafałszowań leków i żywności, opracowywania raportów z wykonanych badań oraz przygotowywania ekspertyz sądowych.

Kierunek realizowany jest na poziomie studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata.

Dla kogo studia na kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa

Kandydat na te studia powinien wykazywać zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi, takimi, jak: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka.

Dobrze, aby miał predyspozycje do pracy laboratoryjnej.

Był osobą dokładną, cierpliwą, precyzyjną.

Program kształcenia studentów na kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa

Na analityce kryminalistycznej i sądowej przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych, w tym sądowo - lekarskiej sekcji zwłok, rozpoznania śmierci gwałtownej, genetyki sądowej, szeroko rozumianej analizy ksenobiotyków w materiale biologicznym oraz analizy leków i żywności pod kątem zafałszowań.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu antropologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii, chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej i chemii fizycznej, chemii medycznej, farmakologii i toksykologii, medycyny sądowej, podstaw prawodawstwa, uzależnień lekowych, zastosowania metod analitycznych i statystycznych w kryminalistyce i analityce sądowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Analityka kryminalistyczna i sądowa

Rekrutacja na kierunek odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • biologii
 • chemii

zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Uczelnia dopuszcza zdanie tylko biologii lub chemii, wtedy dodatkowym przedmiotem musi być jeden spośród: matematyka, fizyka, informatyka, wos, historia.

Perspektywy pracy po kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa

Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa:

 • laboratoria analityczne
 • laboratoria naukowe
 • zakłady medycyny sądowej
 • instytucje wykonujące badania z zakresu toksykologii zatruć, analizy leków i żywności
 • placówki zajmujące się profilaktyką w zakresie narkomanii, stosowania dopalaczy i innych substancji odurzających.
Opinie o kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa

Chcesz w sterylnych, laboratoryjnych warunkach badać dowody zbrodni, przestępstwa, sprawy kryminalne? Analizować, porównywać wyniki?

Wybierz unikatowy kierunek, realizowany na jednej tylko uczelni.

Tylko 30 miejsc przewidzianych jest dla kandydatów wybierających analitykę kryminalistyczną i sądową. Kandydaci w 2019 r. musieli zdobyć 100 pkt. na maturze z przedmiotów rekrutacyjnych, aby zakwalifikować się na ten kierunek.

Kierunki pokrewne do kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa
Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka kryminalistyczna i sądowa
W których miastach można studiować Analityka kryminalistyczna i sądowa

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (1)
 • Polka

  Bardzo ciekawie zapowiada się analityka kryminalistyczna i sądowa. Praktyczne studia. Perspektywa uczestniczenia w rozwiązywaniu zawiłych tajemnic. A rzeczywistość zapewne jest taka, że siedzi się cały dzień nad mikroskopem za niewielkie pieniądze.
  9/26/19