Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Studia na kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych kształcą specjalistów przygotowanych do pracy w zakładach przemysłu elek­tromaszynowego projektujących i eksploatujących zautomatyzowane, zrobotyzo­wane i skomputeryzowane maszyny technologiczne i systemy wytwórcze.

Jaką wiedzę uzyskasz na kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych?

Program nauczania przewiduje, że absolwent:

  • posiada wiedzę z podstaw programowania sterow­ników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowa­nia CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwa­rzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń;
  • tworzy sieci komputerowe i systemy mikroprocesorowe;
  • zna możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych?

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie jako:

  • projektanci systemów sterowania;
  • programiści;
  • pracownicy działów utrzymania ruchu;
  • przedstawicielstwa techniczne, serwisowe i handlowe firm oferujących najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne.
Jakie uczelnie oferują kierunek Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found