Automatyzacja procesów biznesowych

Studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA to połączenie umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii.

Studia przygotowują studenta do pracy w różnych obszarach związanych z zarządzaniem automatyzacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy.

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych opiera się na trzech komponentach:

 • człowiek i zespół,
 • proces
 • środowisko.

W ramach komponentu człowiek i zespół, student poznaje specyfikę pracy w zespole stechnologizowanym, rozwija kompetencje niezbędne do pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym, zaznajamia się ze specyfiką współpracy człowieka z maszyną, zarządza zmianą oraz konfliktem zespołowym, poznaje technologie pozwalające na szybsze wykonywanie powierzonych mu zadań.

W ramach komponentu procesowego, student uczy się analizy, tworzenia, testowania i doskonalenia procesów biznesowych w oparciu o zjawisko automatyzacji.

W ramach komponentu środowisko, student poznaje specyfikę funkcjonowania organizacji w dobie sztucznej inteligencji oraz digitalizacji. Na tej podstawie jest w stanie identyfikować źródła zagrożenia dla organizacji, skutecznie komunikować się z jej otoczeniem realnym i wirtualnym oraz zrozumieć dylematy społeczne i etyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa automatyzującego swoje procesy biznesowe.

Kierunek Automatyzacja procesów biznesowych powstał w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologi

Program kształcenia studentów na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
 • Komunikacja w środowisku wirtualnym
 • Współpraca człowieka z maszyną
 • Groupware i praca wirtualna
 • i-Management
 • Etyka nowych technologii
 • Investor speech
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Automatyzacja procesów biznesowych

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych- BPA brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Kategoria 1 - przedmiot wymagany: język angielski
 • Kategoria 2 - maksymalnie jeden przedmiot wymagany do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny poza językiem angielskim
 • Kategoria 3 - maksymalnie dwa przedmioty niewymagane do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
Perspektywy pracy po kierunku Automatyzacja procesów biznesowych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • Administrator RPA
 • Analityk biznesowy
 • Analityk RPA
 • Developer RPA
 • Konsultant RPA
 • Kontroler robotów
 • Pasterz robotów (jeden z nowych zawodów na rynku pracy, związanych z rozwojem technologii cyfrowych)
 • Specjalista ds. automatyzacji procesów
 • Specjalista ds. obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR, itp.)
 • Specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 • Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
Kierunki pokrewne do kierunku Automatyzacja procesów biznesowych
Jakie uczelnie oferują kierunek Automatyzacja procesów biznesowych
Total 2 items.
W których miastach można studiować Automatyzacja procesów biznesowych

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found