Biologiczne podstawy kryminalistyki

Studia na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mają przygotować studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, a także innych placówkach wykorzystujących w badaniach analizy molekularne, biometryczne i mikroskopowe. Duży nacisk podczas kształcenia kładzie się na zajęcia praktyczne, jak również wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów.

Na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki student nabywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą sposobu pobierania i zabezpieczenia materiału biologicznego, a także jest kompetentny, aby dobrać właściwą technikę badawczą w zależności od rodzaju materiału, dostępnych metod oraz finansów.

W trakcie dwuletnich studiów magisterskich student uczy się odpowiedzialności za powierzony materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku oraz archiwizację danych. Absolwent czyta ze zrozumieniem teksty naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, potrafi wykorzystać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł i prawidłowo zaplanować doświadczenie.

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak: genetyka ogólna i sądowa, entomologia sądowa, kryminalistyka, molekularna identyfikacja roślin, grzybów i zwierząt.

Jaka praca po kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki?

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów z biologicznych podstaw kryminalistyki pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, w laboratoriach kryminalistycznych, instytucjach i przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biologiczne podstawy kryminalistyki

Total 1 item.

W których miastach można studiować Biologiczne podstawy kryminalistyki

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 196

Komentarze (0)

No comments found