Biznes i technologia ekologiczna

Kierunek Biznes i technologia ekologiczna łączy nauki matematyczne i przyrodnicze, dzięki czemu podczas studiów poznasz bliżej zagadnienia z ekonomii, finansów, zarządzania biznesowego, jak również nauk przyrodniczych, ekologii, energii odnawialnej.

Absolwenci studiów Biznes i technologia ekologiczna będą gotowi do podjęcia własnej działalności gospodarczej, pracy w laboratoriach, placówkach administracji rządowej.

W trakcie studiów zdobędziecie wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ekonomiki przedsiębiorstw, finansów i ekonomii,
  • modeli biznesowych, marketingu, zarządzania strategicznego oraz zarządzania własnością intelektualną,
  • elementów technologii biotechnicznej w ochronie środowiska,
  • energii odnawialnej i technologii ekologicznych,
  • ocen oddziaływania na środowisko.
Jaka praca po kierunku biznes i technologia ekologiczna?
Po ukończeniu studiów Biznes i technologia ekologiczna możesz pracować jako: urzędnik instytucji państwowych zajmujących się ochroną środowiska, pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznych, ekspert Funduszu Ochrony Środowiska, specjalista instytucji finansujących ekologię.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biznes i technologia ekologiczna

Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Biznes i technologia ekologiczna

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Komentarze (0)

No comments found