Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studenci kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego.

W zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani do pracy w charakterze specjalisty z zakresu finansów, rachunkowości lub organizacji i zarządzania zasobami w jednostkach ochrony zdrowia. Nauczą się analizować i oceniać zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i innych podmiotów, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Będą gotowi do podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów publicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
W których miastach można studiować Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (0)
No comments found