Glottodydaktyka polonistyczna

Studia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna to propozycja o profilu ogólnoakademickim. Specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego.

Absolwenci tego kierunku mają możliwości zatrudnienia:

  • w szkołach polskich w kraju i za granicą
  • w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju
  • w polonijnych placówkach kultury
  • w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją czy komunikacją społeczną
  • w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych

Absolwent będzie także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej za granicą i w kraju.

Jakie uczelnie oferują kierunek Glottodydaktyka polonistyczna
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Glottodydaktyka polonistyczna

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found