Glottodydaktyka polonistyczna

Studia na kierunku glottodydaktyka polonistyczna to propozycja o profilu ogólnoakademickim. Specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego.

Absolwenci tego kierunku mają możliwości zatrudnienia:

  • w szkołach polskich w kraju i za granicą
  • w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju
  • w polonijnych placówkach kultury
  • w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją czy komunikacją społeczną
  • w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych

Absolwent będzie także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej za granicą i w kraju.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy