Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Wymogiem prawidłowego rozwoju pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ludności. Regulacje prawne nie pozwalają na istnienie procesów, które narażają na uszczerbek na zdrowiu, utratę życia, a także na negatywne skutki dla środowiska.

Studenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy nabywają wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne wykonywanie analiz bezpieczeństwa oraz racjonalne zarządzanie ryzykiem zawodowym i procesowym.

Uczą się projektowania skutecznych i opłacalnych rozwiązań organizacyjno - technicznych, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy są przygotowani do rozwiązywania zadań w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki i administracji - niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i szczebla zarządzania, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (1)

  • mają świetną promocję na ten kierunek, komiks rządzi na PŁ
    6/4/14