Inżynieria nowoczesnych materiałów

Kierunek studiów Inżynieria nowoczesnych materiałów kładzie nacisk na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich.
Celem studiَów a tym kierunku jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się.

Absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce. Pozwali mu to na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy.

Jaka praca po Inżynieria nowoczesnych materiałów?

Nabyte kwalifikacje upoważnią przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach itp. W szczególności absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:
  • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym,
  • w laboratoriach i ośrodkach badawczych, jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na wybranych kierunkach politechnicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria nowoczesnych materiałów
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Inżynieria nowoczesnych materiałów

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found