Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Kierunek język niemiecki i komunikacja w biznesie ma charakter praktyczny.

Studenci doskonalą znajomość dwóch języków obcych. Rozbudowany moduł języka biznesowego pozwala na zdobycie poszerzonych kompetencji komunikacyjnych.

Oprócz zajęć germanistycznych z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, kierunek gwarantuje studentom także udział w praktykach gospodarczo-biznesowych.

Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.


Dla kogo studia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2, zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie języka biznesowego.

To studia dla osób komunikatywnych, o predyspozycjach językowych, posiadających dobrą pamięć, swobodę wypowiedzi.


Program kształcenia studentów na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Program studiów składa się z kilku modułów:

 1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. Ma na celu rozwijanie poprawności gramatycznej, składniowej i stylistycznej języka niemieckiego w wypowiedziach ustnych i pisemnych; ponadto ma służyć rozwijaniu wiedzy i leksyki w różnych zakresach tematycznych, np.: reklama, media, branża opakowaniowa, chemiczna, farmaceutyczna i parafarmaceutyczna, itd
 2. Moduł – język angielski w biznesie – studenci mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego, przy czym szczególny nacisk kładziemy na język angielski specjalistyczny;
 3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem, możliwa jest także współpraca i pozyskiwanie materiałów badawczych od firm oferujących studentom kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie praktyki zawodowe;
 4. Moduł – specjalizacja – w skład tego modułu wchodzą języki specjalistyczne (ekonomia, prawo i administracja, technika), a także korespondencja handlowa oraz narzędzia informatyczne (tłumaczenie wspomagane komputerowo, pakiet MS Office, PowerPoint, Excel).
 5. Moduł – kompetencje społeczne – obejmujący przedmioty: dyplomacja i etyka w biznesie, komunikacja interkulturowa w biznesie, komunikacja interpersonalna, negocjacje interkulturowe w biznesie.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Rekrutacja obejmuje:

 • konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych
 • rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim dotyczącą dziedziny zainteresowań oraz motywacji kandydata.
Perspektywy pracy po kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy w obszarze biznesu oraz branży prawniczej.

Doskonała znajomość języka niemieckiego pozwala na zatrudnienie przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach zagranicznych
 • administracji
 • instytucjach kultury
 • mediach
 • biurach tłumaczeń
 • wydawnictwach.
Kierunki pokrewne do kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie
Jakie uczelnie oferują kierunek Język niemiecki i komunikacja w biznesie
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found