Językoznawstwo i nauka o informacji

Językoznawstwo jest nauką o języku, a badaczy zajmujących się tą dziedziną nauki nazywa się lingwistami.

Nauka o informacji jest dziedziną wiedzy obejmującą całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną.

Językoznawstwo i nauka o informacji obejmuje przedmioty informatyczno-matematyczne, przedmioty teoretyczno-językoznawcze, językoznawstwo stosowane, języki indoeuropejskie oraz nieindoeuropejskie.

Studenci uczą się metod i technik stosowanych w procesach informacyjnych. Kierunek przygotowuje do praktycznego wyszukiwania i udostępniania, tworzenia nowych źródeł informacji, a także do sporządzania informacji w innych językach lub ich tłumaczenia.

Specjalności oferowane na językoznawstwie:

 • ekolingwistyka
 • etnolingwistyka
 • lingwistyka komputerowa
 • językoznawstwo historyczne glottometria
 • językoznawstwo ewolucyjne
 • geolingwistyka
 • lingwistyka stosowana
 • rozpoznawanie mowy
 • kryptografia
 • przetwarzanie języka naturalnego
 • lingwistyka matematyczna
 • neurolingwistyka
 • lingwistyka stratyfikacyjna
 • lingwistyka kognitywna
 • systemy pisma
 • pedolingwistyka
 • translatoryka
 • psycholingwistyka

Językoznawstwo i nauka o informacji kształci specjalistów w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego i stosowanego z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, ośrodkach języków obcych, biurach tłumaczeń, organizacjach państwowych i pozarządowych. Po ukończeniu kursu pedagogicznego mogą podjąć pracę na stanowisku nauczyciela.

Jakie uczelnie oferują kierunek Językoznawstwo i nauka o informacji
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Językoznawstwo i nauka o informacji

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found