Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Krajoznawstwo to zbiór wiadomości, dotyczących geografii, geologii, meteorologii, flory i fauny, a także ludności, kultury, sztuki, historii na temat danego kraju.

Turystyka historyczna to poznawanie historycznych miejsc i zabytków. Połączenie tych dwóch nauk daje krajoznawstwo i turystykę historyczną. Kierunek ten jest odpowiedzią na wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych.

Program studiów składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, bloku nauk przyrodniczych, bloku nauk historycznych oraz bloku turystyczno-ekonomicznego. Pozwala to zdobyć podstawowe umiejętności zawodowe w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Studenci poznają cały proces organizacji, planowania i promowania wycieczek.

Uzyskują wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, zwłaszcza kultury, sztuki, dziejów oraz współczesnych trendów rozwoju turystyki. W trakcie zajęć istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na wychowawcę lub opiekuna zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży lub kierownika zorganizowanych form turystyki.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Po ukończeniu kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna można znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i agencjach krajowych i zagranicznych działających na rynku turystycznym, biurach turystycznych, w działach administracji samorządowej i państwowej związanych z turystyką i promowaniem regionów. Absolwent może również podnosić swoje kwalifikacje poprzez zdobywanie rozmaitych uprawnień (np. pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego).

Jakie uczelnie oferują kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Total 2 items.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Komentarze (0)

No comments found