Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzywydziałowe studia ekonomiczno-matematyczne oferują unikatowy program, który składa się z czterech typów zajęć, dających razem jedyny w swoim rodzaju profil absolwenta: zajęcia ekonomiczne, zajęcia matematyczne, specjalistyczne zajęcia do wyboru, w tym narzędzia analityczno-informatyczne, ogólnouniwersyteckie zajęcia uzupełniające. Na zajęciach ekonomicznych student zdobywa rozległą wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, a następnie swobodnie stosuje ją do szerokiego spektrum analiz ekonomicznych. Ponadto poznaje metody modelowania ekonometrycznego, w tym prognozowanie i symulacje. Interesującym uzupełnieniem jest edukacja aktuarialna, w tym matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Grupa zajęć matematycznych obejmuje: metody matematyczne - analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, topologia - dające solidną bazę do swobodnego budowania modeli ilościowych, metody ilościowe - modele optymalizacji, matematyka obliczeniowa, Specjalistyczne zajęcia stanowią rozległą grupę przedmiotów, w znacznej części do samodzielnego wyboru i służą poszerzeniu wiedzy z zakresu metod matematycznych (wybór z oferty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki) oraz narzędzi analizy danych: narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych, informatyka ekonomiczna – projektowanie systemów informatycznych, Zajęcia uzupełniające dają nadzwyczaj gruntowne przygotowanie w zakresie rachunkowości, zarządzania, prawa, czyli dziedzin wykorzystywanych w pracy analitycznej. Uzupełnieniem kształcenia jest nauka języków obcych (głównie angielskiego). Językiem wykładowym wybranych zajęć specjalistycznych jest angielski. Studenci MSEM mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach ekonometrycznych oraz korzystania z obfitej oferty wyjazdów stypendialnych. Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców.
Jakie uczelnie oferują kierunek Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Total 1 item.
W których miastach można studiować Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found