Monitoring i analityka środowiska

Celem studiów na kierunku monitoring i analityka środowiska jest przekazanie wiedzy w zakresie jakości badań w analityce środowiskowej, podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących pomiarów analitycznych w laboratorium analitycznym oraz organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium akredytowanym.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk dotyczących monitoringu środowiska. W szczególności powinien znać szereg nowoczesnych metod analitycznych stosowanych zarówno przy ocenie stanu środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleby), jak i stosowanych przy kontroli żywności, lekarstw, zabawek i innych produktów wytwarzanych przez człowieka.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

  • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
  • w jednostkach badawczych,
  • w służbach ochrony środowiska,
  • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
  • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
  • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
  • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.
Jakie uczelnie oferują kierunek Monitoring i analityka środowiska
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Monitoring i analityka środowiska

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found