Prawo ochrony danych osobowych

Studia na kierunku prawo ochrony danych osobowych obejmują zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i funkcjonującymi w tym obszarze wymogami, kształtującymi działania administratorów danych osobowych, podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji.

Kierunek umożliwia kształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, mogących w szczególności pełnić funkcję inspektorów ochrony danych osobowych.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku Prawo ochrony danych osobowych

Studia przewidziane są dla posiadaczy dyplomu licencjata lub magistra.

Kandydaci na studia powinni mieć umysł analityczny, łatwość poruszania się w przepisach prawa, być dociekliwi, precyzyjni.

Program kształcenia studentów na kierunku Prawo ochrony danych osobowych

W trakcie studiów realizowane są m.in takie przedmioty:

 • zasady wykładni i stosowania prawa
 • aksjologiczne podstawy ochrony danych osobowych
 • konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych
 • wstęp do prawa ochrony danych osobowych
 • ustrój organów ochrony prawnej
 • informatyka
 • międzynarodowe i unijne podstawy ochrony danych osobowych
 • system prawa ochrony danych osobowych w Polsce
 • prawo ochrony dóbr osobistych
 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • rejestracja zbiorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji
 • prawo Internetu
 • status prawny administratora bezpieczeństwa informacji
 • zabezpieczanie danych osobowych
 • dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych
 • postępowanie kontrolne GIODO.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Prawo ochrony danych osobowych

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.


Perspektywy pracy po kierunku Prawo ochrony danych osobowych

Uzyskane kompetencje pozwalają na podjęcie pracy w charakterze:

 • administratora bezpieczeństwa informacji
 • pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych
 • administratora danych osobowych.

Absolwenci mogą pracować w organach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach i instytucjach publicznych, sektorze prywatnym.

Opinie o kierunku Prawo ochrony danych osobowych

Przepisy RODO nakładają na administratorów danych osobowych nowe obowiązki.

Wprowadzają nowe zasady odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Stąd zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Powołanie kierunku było odpowiedzią na potrzeby rynku pracy - ukształtowanie się nowego zawodu - inspektora danych osobowych.


Kierunki pokrewne do kierunku Prawo ochrony danych osobowych
Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo ochrony danych osobowych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Prawo ochrony danych osobowych

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found