Prawo ochrony zdrowia

Kierunek prawo ochrony zdrowia przygotowuje specjalistów w zakresie prawno-medycznych aspektów działania tego systemu ochrony zdrowia.

Kształcenie obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia i stosowania uregulowań prawnych związanych ze strukturą i funkcjonowaniem tego systemu, administrowania nim, prowadzenia działalności leczniczej, sprawowanie nadzoru i kontroli.

Studenci poznają zasady działania i finansowania systemu opieki zdrowotnej, właściwej ochrony danych medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz elementy procedury administracyjnej, cywilnej i karnej wykorzystywanej dla dokonywania czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dochodzenia roszczeń w tym zakresie.

W trakcie zajęć praktycznych uczą się tworzyć pisma procesowe, sporządzać dokumentację związaną z działalnością leczniczą, przetwarzać dane medyczne.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Prawo ochrony zdrowia

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lub magisterskich.

Wybierają je osoby zainteresowane w przyszłości pracą wymagającą znajomości prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Od kandydatów wymaga się skrupulatności, analitycznego umysłu, świadomości ciągłego dokształcania się.

Program kształcenia studentów na kierunku Prawo ochrony zdrowia

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • etyka zawodów medycznych
 • system ubezpieczenia zdrowotnego
 • medyczne prawo cywilne
 • medyczne prawo karne
 • medyczne prawo pracy
 • samorządy zawodów medycznych
 • informatyzacja w ochronie zdrowia
 • odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych
 • zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 • konsola i nadzór w działaności leczniczej
 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych.

Dużą grupę zajęć stanowią moduły obieralne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Prawo ochrony zdrowia

Warunkiem rekrutacji jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia lub magisterskich.

W przypadku duże liczby kandydatów pierwszeństwo będą mieli absolwenci studiów należących do obszaru nauk społecznych.

Perspektywy pracy po kierunku Prawo ochrony zdrowia

Absolwenci mogą pracować w:

 • podmiotach leczniczych
 • organach administracji publicznej
 • instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.
Opinie o kierunku Prawo ochrony zdrowia

Studia mają charakter interdyscyplinarny.

Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala absolwentom na czynne uczestnictwo w realizacji polityki zdrowotnej.

Kierunki pokrewne do kierunku Prawo ochrony zdrowia
Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo ochrony zdrowia
Total 1 item.
W których miastach można studiować Prawo ochrony zdrowia

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found