Projektowanie wnętrz

Studia na kierunku Projektowanie wnętrz to propozycja łącząca obszar nauk technicznych, z dziedzinami artystycznymi, użytkowymi.

Studia przygotowują słuchaczy do twórczej pracy w dziedzinie szeroko rozumianego projektowania. Przekazują wiedzę z zakresu teorii i praktyki projektowania wnętrz, historii i teorii sztuk pięknych, architektury i budownictwa, nauki o człowieku oraz projektowania komputerowego.

Kończąc kierunek Projektowanie wnętrz będziesz znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Poznasz zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zdobędziesz wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności organizacyjne, twórczego myślenia i rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia.

Kierunek Projektowanie wnętrz jest prowadzony w ramach studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Zajęcia prowadzone są głównie metodami: projektową, warsztatową, laboratoryjną i ćwiczeń audytoryjnych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Projektowanie wnętrz?

Możliwości zatrudnienia jest sporo. Możesz podjąć pracę w firmach projektowych, instytucjach i placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektowania wnętrz. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi w zakresie projektowania.


Jakie uczelnie oferują kierunek Projektowanie wnętrz
W których miastach można studiować Projektowanie wnętrz

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found