Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, przygotowanych do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji.

Po ukończeniu studiów absolwent powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, mieć umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych.

Absolwent powinien być przygotowany do świadczenia usług doradczych, podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów ekonomicznych przez podmioty w kraju i za granicą.

Studia na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami wyposażają w pogłębioną wiedzą w zakresie prawa, norm i standardów dotyczących poszczególnych obszarów gospodarki, jak również na temat zachowań gospodarstw domowych. Studenci zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: wiedzę na temat prawa, norm i standardów, pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Absolwent zdobędzie wiedzę na temat procesów o charakterze mikroekonomicznym, makroekonomicznym oraz międzynarodowym, a także na temat wybranych przepisów i zaleceń Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na wspólnym rynku. Będzie miał pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych.

Jaka praca kierunku po Rachunkowość i zarządzanie finansami?

Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Rachunkowość i zarządzanie finansami

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 507

Komentarze (0)

No comments found