Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami obejmują wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych regulacji sprawozdawczości finansowej, a takżeoperacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej.

Studenci uczą się zarządzać projektami, projektować i wykorzystywać systemy rachunkowości zarządczej, sporządzać analizy przychodów, kosztów, wydatków, rentowności, posługiwać narzędziami informatycznymi - systemami klasy ERO, Excel, Qlickview.

Uzyskują kompetencje do pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach. Mogą ubiegać się o dodatkowe uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu biegłego rewidenta.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • menedżer finansowy
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • rachunkowość zarządcza/controlling.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia rozpocząć mogą absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Przewidziane są dla osób o umysłach analitycznych, swobodnie poruszających się w zagadnieniach finansowych i prawnych.

Od kandydatów oczekuje się skrupulatności, dokładności, ciągłego dokształcania się w zakresie zmieniających przepisów prawa finansowego.

Program kształcenia studentów na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak:

 • analiza techniczna
 • portfel inwestycyjny
 • inżynieria finansowa
 • zarządzanie wartością
 • gra symulacyjna TOPSIM II - poziom zaawansowany
 • inwestowanie na rynkach zagranicznych
 • rachunek kosztów
 • operacyjna rachunkowość zarządcza
 • strategiczna rachunkowość zarządcza
 • analiza biznesowa w zarządzaniu
 • arkusz kalkulacyjny w zarządzaniu
 • zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu
 • metody rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami
 • rachunkowość zarządcza w praktyce
 • studia przypadków operacyjna rachunkowość zarządcza
 • zaawansowane problemy rachunkowości finansowej
 • rachunkowość podatkowa
 • zarządzanie płynnością finansową
 • rachunkowość instytucji i instrumentów finansowych
 • międzynarodowa sprawozdawczość finansowa
 • sprawozdawczość grup kapitałowych
 • zaawansowane zagadnienia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • audyt i rewizja finansowa I&II
 • podatek VAT
 • podatki dochodowe i ubezpieczenia społeczne
 • zaawansowane zarządzanie finansami - studia przypadków.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami

Warunkiem rekrutacji jest posiadanie dyplomu ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa.

Dopuszczalny jest konkurs dyplomów lub przeliczenie średniej ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami

Absolwenci rachunkowości i zarządzania finansami mogą pracować:

 • działach finansowych przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • instytucjach finansowych
 • firmach doradztwa finansowego, podatkowego
 • w charakterze biegłego rewidenta (po spełnieniu dodatkowych wymogów)
 • firmach zajmujących się audytem, controllingiem
 • firmach projektujących systemy informatyczne na potrzeby zarządzania finansami.
Opinie o kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami

Pewne zawody związane z rachunkowością i finansami wymają dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.


Jakie uczelnie oferują kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami
Total 3 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Rachunkowość i zarządzanie finansami

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found