Reżyseria filmowa i telewizyjna

Reżyseria filmowa i telewizyjna przygotowuje do kierowania procesami organizacyjnymi i gospodarczymi twórczości filmowej, telewizyjnej oraz teatralnej.

W związku z tym kształcenie na tym kierunku jest wszechstronne i obejmuje między innymi: organizację i ekonomikę kultury ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i ekonomiki kinematografii i telewizji, wybrane zagadnienia organizacji pracy i technik kierowniczych, prawo własności intelektualnej, politykę i prawo audiowizji, podstawy wiedzy o procesach powstawania przekazu audiowizualnego i technikach współtworzących, historię filmu i telewizji oraz wybrane zagadnienia z zakresu historii sztuki, literatury i teatru.

Studenci poznają organizację procesu wytwarzania filmu, widowisk, programów telewizyjnych. Zdobywają wiedzę dotyczącą scenariopisarstwa, reżyserii, zdjęć, scenografii - dekoracji, kostiumów, dźwięku, muzyki, montażu. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci reżyserii filmowej i telewizyjnej mogą szukać zatrudnienia w: kinematografii, telewizji (programy telewizyjne, reklamy, teledyski, dokumenty, reportaże), domach kultury, biurach organizacji imprez, teatrach, agencjach reklamowych, domach mediowych i produkcyjnych.

Są przygotowani do pracy na stanowiskach reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora.

Jakie uczelnie oferują kierunek Reżyseria filmowa i telewizyjna

Total 5 items.

W których miastach można studiować Reżyseria filmowa i telewizyjna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 507

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602

Komentarze (0)

No comments found