Sztuka mediów i edukacja wizualna

Ukończenie studiów na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna umożliwia podjęcie pracy w różnych obszarach aktywności.

Absolwenci przygotowani są do podejmowania indywidualnej pracy twórczej oraz pracy zawodowej w różnego rodzaju strukturach i instytucjach w kraju i poza granicami między innymi w:

  • studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych,
  • wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych,
  • ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach i centrach sztuki współczesnej, fundacjach i organizacjach pozarządowych.

Absolwenci specjalności Multimedia i fotografia mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • ośrodkach i studiach filmowych i telewizyjnych,
  • studiach fotograficznych.

Absolwenci specjalności Media rysunkowe mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • agencjach marketingowych i ich pracowniach grafiki i reklamy,
  • czasopismach i wydawnictwach związanych z komiksem i ilustracją oraz rysunkiem prasowym.

Uzyskane wykształcenie w zakresie edukacji wizualnej uprawnia do nauczania przedmiotu Plastyka (lub innych w obszarach sztuk wizualnych i audiowizualnych) w szkołach na II, III i IV etapie edukacyjnym, a także do prowadzenia zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych oraz strukturach edukacyjnych muzeów, galerii sztuki, domów kultury i innych oraz wszędzie tam, gdzie do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi wymagane są uprawnienia nauczycielskie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna
Total 3 items.
W których miastach można studiować Sztuka mediów i edukacja wizualna

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 289
Komentarze (0)
No comments found