Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska to kierunek, dzięki któremu studenci zdobywają teoretyczną wiedzę nie tylko z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych oraz technicznych, ale również zapoznają się z praktycznym zastosowaniem rozwiązań technologicznych.

Dzięki kierunkowi można poznać problemy i wyzwania, jakie stawia rozwój nauki oraz zmiany dokonujące się w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka. Na program nauczania, prócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych składają się także laboratoria oraz zajęcia terenowe w jednostkach gospodarczych.

Zagadnienia poruszane w trakcie studiów to między innymi: podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska, kontrola stanu zanieczyszczenia, projektowanie i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku, technologie oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych gazowych, ciekłych i stałych, narażenie organizmów żywych na działanie związków nieorganicznych i organicznych, promieniowania jonizującego i innych czynników fizykochemicznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • monitoring
  • ekotechnologia
  • monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
  • systemy ochrony środowiska

Absolwent kierunku technologie ochrony środowiska jest przygotowany do pracy w przemyśle, drobnej wytwórczości, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska i w administracji. Może zajmować się projektowaniem sieci monitoringu środowiska, technologii przyjaznych otoczenia oraz wykonywać ekspertyzy szkodliwości dla środowiska technologii już istniejących.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,

Komentarze (0)

Brak komentarzy